فروش آنلاین تاج گل ترحیم دو طبقه کد: ۲۰۰۱

نوع گل: گلایل انتریوم
ارتفاع: ۲.۵ الی ۲.۷ متر
قیمت: ۶۰۰ هزارتومان
ارسال رایگان
شماره تماس: 09120742579