فروش آنلاین تاج گل ترحیم دو طبقه کد: ۲۰۰۹

نوع گل: گلایل انتریوم اوریانتال یا اورینتال
ارتفاع: ۲.۵ متر الی ۲.۷ متر
قیمت: ۶۰۰ هزارتومان
ارسال رایگان
شماره تماس: 09120742579